Przeskocz do treści
Projekty edukacyjne | Szkoła Saltando

Projekty edukacyjne

Saltando – pierwsza we Wrocławiu szkoła podstawowa z edukacją klimatyczną.

Wiedza o stanie klimatu oraz o wpływie człowieka na jego zmiany jest dla nas kluczem do bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć szkołę, w której wraz z uczniami, nauczycielami i ekspertami będziemy odkrywać świat takim, jakim współcześnie jest i jakim może się wkrótce stać.

Zdajemy sobie sprawę, że to od nas, dorosłych, zależy jaką rzeczywistość zastaną dzieci (i mamy tu wiele bardzo pilnych rzeczy do zrobienia), ale też wierzymy, że to właśnie postawa, nawyki i empatia nadchodzącej generacji zdoła wprowadzić cywilizację na kurs bardziej zrównoważonego rozwoju. Temu właśnie celowi służyć będą zajęcia, które w ramach edukacji klimatycznej zrealizujemy w szkole Saltando.

Zapraszamy na lekcje dla klimatu
Cykl lekcji o klimacie poprowadzi Krzysztof Pokorski – ekocentryk, manager CSR, ekspert od odnawialnych źródeł energii, bloger, wykładowca, a prywatnie tata dwójki synów. W trakcie praktycznych zajęć pojawią się zagadnienia dotyczące m.in: smogu, recyklingu, sortowania śmieci, zielonej energii, ekologicznego transportu, produkcji i niemarnowania żywności a także wolontariatu oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Szanując zdanie naukowców z całego świata oraz biorąc odpowiedzialność za kształcenie młodego pokolenia nie możemy pominąć tak żywotnej kwestii, jaką jest ochrona klimatu. Zapraszamy więc do współtworzenia tej niebagatelnej misji, dzięki której i dzieci i dorośli otrzymają możliwość realnego wpływu na obraz bliskiej, jak i odległej przyszłości.

Nasza szkoła realizuje autorski program dwujęzyczności „Enchanted English” w oparciu o wytyczne brytyjskiej podstawy programowej, tzw. English National Curriculum. Dzieci rozpoczynają przygodę z językiem angielskim w klasie pierwszej w ramach intensywnego kształcenia przedmiotowo-językowego (English, Mathematics, Science) z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych metod nauczania.

Projekt Edukacyjny „Leśni Ludzie” jest wynikiem przekonania grona pedagogicznego, iż edukacja dzieci w ramach leśnej szkoły sprzyja rozwijaniu pełnej harmonii relacji z przyrodą, drugim człowiekiem i samym sobą. Poprzez tę formę nauki i szeroko rozumianej aktywności, dzieci rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu oraz realizują swe zasoby twórcze. Dzięki sytuacjom, w których mogą wykazać się odwagą i pokonywać swe ograniczenia, wzrasta w nich świadomość możliwości podejmowania ryzyka i mierzenia się
z wyzwaniami. Zgodnie z ideą swobodnej eksploracji, dzieci mają szansę przeżycia pięknej przygody i zanurzenia się procesie poznawania zgodnie z ideą „flow”. Misją nauczycieli jest tworzenie sprzyjających warunków, w których każde dziecko znajdzie ciekawe dla siebie aktywności, poszerzy swoją strefę komfortu i świadomość ekologiczną.
W okresie ferii pomiędzy podokresami roku szkolnego 2021-2022, dzieci będą uczestniczyły w szeregu tematycznych aktywności wspierających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, rozwijających wiedzę o świecie naturalnym oraz pobudzających do twórczego myślenia i działania oraz odkrywania siebie jako elementu przyrody.

„My bez granic” to projekt edukacji włączającej niezwykle bliski naszemu sercu i płynącym z niego przekonaniom o integralnym miejscu każdej osoby w społeczności ludzkiej. Wiara w wyjątkową obecność dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od jego możliwości, oraz bogactwo, które ono wnosi w relacje z innymi dziećmi, leży u podłoża naszych działań. Obdarzamy całościowym spojrzeniem rozwój człowieka i wierzymy w jego niezbywalną wartość dalece przekraczającą skale rozwojowe, analizy deficytów czy typologie zaburzeń. Jesteśmy pasjonatami wydobywania najlepszych aspektów, które drzemią w każdym dziecku i otwierania dzieci na radość płynącą ze współdziałania, rozwijania uważności na potrzeby innych czy wspierania siebie nawzajem w osiąganiu samodzielności, zamierzonych celów czy marzeń.

Program rozwoju czytelnictwa jest fundamentalnym elementem naszej działaności edukacyjno-wychowawczej. Budzimy w uczniach pasję czytelniczą, z która będzie im towarzyszyła przez całe życie, zachęcamy do poszukiwania swych ulubionych książek i tworzenia własnych! Misją projektu jest wszechstronny rozwój dzieci, poszerzanie horyzontów, nauka myślenia krytycznego oraz niegasnącej kreatywności i otwartości na bogactwo otaczającej rzeczywistości. Nasi uczniowie stają się elokwentnymi rozmówcami i błyskotliwymi obserwatorami a ich zdolność przyjmowania innej perspektywy sprawia, że są niezwykle wrażliwymi i refleksyjnymi obywatelami świata.

W świecie globalnych trendów, egzotycznych inspiracji i transkulturowej wymiany, dobrze jest zaciekawić się swym miejscem „tu i teraz”, w którym można dzielić się energią, pomysłami oraz doświadczeniami. Identyfikacja ze sprawami lokalnej społeczności i zaangażowanie w jej rozwój, niezwykle pozytywnie wpływają na kształtowanie się tożsamości uczniów i są podstawą do odpowiedzialnych działań w dalszych etapach życia. Projekt edukacyjny „Glokalni!” łączy w sobie otwartość na sprawy ludzi z każdego miejsca na ziemi z tym, co możemy zrobić w naszym miejscu życia w chwili, którą mamy. Dzięki niemu nasi uczniowie zapuszczają korzenie jednocześnie rozwijając szkrzydła!