Przeskocz do treści
Projekt – „My bez granic” | Szkoła Saltando

Projekt – „My bez granic”

„My bez granic” to projekt edukacji włączającej niezwykle bliski naszemu sercu i płynącym z niego przekonaniom o integralnym miejscu każdej osoby w społeczności ludzkiej. Wiara w wyjątkową obecność dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od jego możliwości, oraz bogactwo, które ono wnosi w relacje z innymi dziećmi, leży u podłoża naszych działań. Obdarzamy całościowym spojrzeniem rozwój człowieka i wierzymy w jego niezbywalną wartość dalece przekraczającą skale rozwojowe, analizy deficytów czy typologie zaburzeń. Jesteśmy pasjonatami wydobywania najlepszych aspektów, które drzemią w każdym dziecku i otwierania dzieci na radość płynącą ze współdziałania, rozwijania uważności na potrzeby innych czy wspierania siebie nawzajem w osiąganiu samodzielności, zamierzonych celów czy marzeń.