Przeskocz do treści
Dwujęzyczna Polsko Angielska nowoczesna szkoła podstawowa | Szkoła Saltando

Nowoczesna szkoła

Nowoczesne metody nauczania w szkole podstawowej Saltando

 • Realizacja autorskiego programu dwujęzycznego "Edukacja dwujęzyczna" - rok szkolny 2023/2024
 • Rozwijanie autentycznej pasji poznawania oraz umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia
 • Wspieranie przyjaźni rówieśniczych oraz rozbudzanie radości ze współpracy z innymi
 • Tworzenie warunków do rozwijania odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w życie szkoły oraz lokalnej społeczności
 • Rozbudzanie zainteresowań i talentów oraz umożliwianie ich prezentacji
 • Kształtowanie miękkich kompetencji, ze szczególną emfazą na porozumienie bez przemocy, poczucie swojej wartości i szacunek do każdego człowieka
 • Holistyczne podejście do rozwoju dziecka odpowiadające na różne jego potrzeby i całościowo stymulujące dobrostan
 • Innowacyjne metody dydaktyczne, w tym metoda projektu edukacyjnego 
 • Metoda zielonego długopisu – ocenianie ma charakter kształtujący a nie wartościujący
 • Harmonijny plan dnia i roku szkolnego, gdzie jest miejsce na odpoczynek, wycieczki i edukację na świeżym powietrzu
 • Edukacja włączająca oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec słabszych i potrzebujących wsparcia
 • Edukacja proekologiczna oraz aktywizacja dzieci w podejmowaniu działań służących dobru świata roślin i zwierząt
 • Doświadczony, zaangażowany i oddany dzieciom zespół pedagogów i specjalistów
 • Komunikacja NVC – Nonviolent Communication

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny zaplanowany jest zgodnie z cyklem krótkich okresów przeplecionych czasem ferii dedykowanych leśnej szkole. Taka organizacja roku szkolnego służy zarówno harmonijnemu rozwojowi dzieci, konsolidacji wiedzy, wzmacnianiu relacji rówieśniczych i rozwijaniu kluczowych kompetencji, jak i daje możliwość nauczycielom częstszej ewaluacji swej pracy i wprowadzania niezbędnych rozwiązań na kolejne okresy nauki.

PoczątekKoniecAktywność
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego Warsztaty dla Dzieci i Rodziców, Piknik
02.09.2022Warsztaty integracyjne Zajęcia opiekuńcze
05.09.20229.09.2022Zebrania z rodzicami
31.10.2022Poniedziałek przed Wszystkich Świętych Zajęcia opiekuńcze
01.11.2022Wszystkich Świętych Szkoła zamknięta
23.12.2022Piątek przed Wigilią Zajęcia opiekuńcze
27.12.202230.12.2022Przerwa świąteczno-noworoczna Zajęcia opiekuńcze
06.01.2023Święto Trzech Króli Szkoła zamknięta
06.02.202310.02.2023Zebrania z rodzicami
13.02.202317.02.2023Ferie zimowe Szkoła zamknięta
20.02.202324.02.2023Ferie zimowe Zajęcia opiekuńcze
06.04.20237.04.2023Wielki Czwartek i Wielki Piątek Zajęcia opiekuńcze
02.05.2023Dzień Flagi Szkoła zamknięta
09.06.2023Piątek po Bożym Ciele Zajęcia opiekuńcze
12.06.202316.06.2023Zebrania z rodzicami
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego Dzieci i Rodzice, Piknik
26.06.202330.06.2023Wakacje Szkoła zamknięta
03.07.202328.07.2023Wakacje Szkoła zamknięta
31.07.202325.08.2023Summer Camp, 8.00-15.00
28.08.202331.08.2023Wakacje Szkoła zamknięta

Ramowy plan dnia 2022/2023

Szkoła jest otwarta w godzinach 7:30 – 17:00 a rodzice mogą swobodnie przyprowadzać dzieci do godziny 8:00 i rekomendujemy ich obecność na porannym kręgu. Ramowy plan dnia w klasach 0 – 3 jest adekwatnie dopasowywany do realizowanego materiału i potrzeb konkretnej klasy.

GodzinaAktywność
7:30 – 8:00ŚWIETLICA
8:00 – 8:15PORANNY KRĄG
8:15 – 15:00PODSTAWY PROGRAMOWE: POLSKA I ANGIELSKA
12:15 – 13:15PRZERWA OBIADOWA
13:15 – 13:30MINDFULNESS
15:00 – 17:00ŚWIETLICA, ESL, ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE, ZAJĘCIA DODATKOWE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Zapisz swoje dziecko do Szkoły Saltando