Przeskocz do treści
Dwujęzyczna Polsko Angielska prywatna szkoła podstawowa | Szkoła Saltando

Nowoczesna szkoła

Nowoczesne metody nauczania w szkole podstawowej Saltando

 • Realizacja autorskiego programu dwujęzycznego "Enchanted English" - rok szkolny 2022/2023
 • Rozwijanie autentycznej pasji poznawania oraz umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia
 • Wspieranie przyjaźni rówieśniczych oraz rozbudzanie radości ze współpracy z innymi
 • Tworzenie warunków do rozwijania odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w życie szkoły oraz lokalnej społeczności
 • Rozbudzanie zainteresowań i talentów oraz umożliwianie ich prezentacji
 • Kształtowanie miękkich kompetencji, ze szczególną emfazą na porozumienie bez przemocy, poczucie swojej wartości i szacunek do każdego człowieka
 • Holistyczne podejście do rozwoju dziecka odpowiadające na różne jego potrzeby i całościowo stymulujące dobrostan
 • Innowacyjne metody dydaktyczne, w tym metoda projektu edukacyjnego
 • Metoda zielonego długopisu – ocenianie ma charakter kształtujący a nie wartościujący
 • Harmonijny plan dnia i roku szkolnego, gdzie jest miejsce na odpoczynek, wycieczki i edukację na świeżym powietrzu
 • Edukacja włączająca oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec słabszych i potrzebujących wsparcia
 • Edukacja proekologiczna oraz aktywizacja dzieci w podejmowaniu działań służących dobru świata roślin i zwierząt
 • Doświadczony, zaangażowany i oddany dzieciom zespół pedagogów i specjalistów

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny zaplanowany jest zgodnie z cyklem krótkich okresów przeplecionych czasem ferii dedykowanych leśnej szkole. Taka organizacja roku szkolnego służy zarówno harmonijnemu rozwojowi dzieci, konsolidacji wiedzy, wzmacnianiu relacji rówieśniczych i rozwijaniu kluczowych kompetencji, jak i daje możliwość nauczycielom częstszej ewaluacji swej pracy i wprowadzania niezbędnych rozwiązań na kolejne okresy nauki.

OkresPoczątekKoniecDni
Jesień 1 – 2021Środa 01 Września 2021Piątek 22 Października 202138
Ferie – Leśna szkołaPoniedziałek 25 Pażdziernika 2021Piątek 28 Października 20215
Jesień 2 – 2021Wtorek 02 Listopada 2021Piątek 17 Grudnia 202133
Ferie – Leśna szkołaPoniedziałek 20 Grudnia 2021Czwartek 30 Grudnia 20214
Wiosna 1 – 2022Poniedziałek 03 Stycznia 2022Piątek 11 Lutego 202229
Ferie – Leśna szkołaPoniedziałek 14 Lutego 2022Piątek 18 Lutego 20225
Wiosna 2 – 2022Poniedziałek 21 Lutego 2022Piątek 01 Kwietnia 202230
Ferie – Leśna szkołaPoniedziałek 04 Kwietnia 2022Piątek 08 Kwietnia 20225
Lato 1– 2022Poniedziałek 11 Kwietnia 2022Piątek 20 Kwietnia 202228
Ferie – Leśna szkołaPoniedziałek 23 Maja 2022Piątek 27 Maja 20225
Lato 2 – 2022Poniedziałek 30 Maja 2022Czwartek 30 Czerwca 202223
WakacjePiątek 1 Lipca 2022Środa 31 Sierpnia 202246

Ramowy plan dnia 2021/2022

Szkoła jest otwarta w godzinach 7:30 – 17:00 a rodzice mogą swobodnie przyprowadzać dzieci do godziny 9:00, choć rekomendujemy ich obecność na porannym kręgu. Ramowy plan dnia w klasach 0 – 3 jest adekwatnie dopasowywany do realizowanego materiału i potrzeb konkretnej klasy.
Dodatkowo w naszej szkole odbywają się Niebieskie Piątki. Od poniedziałku do czwartku podążamy zgodnie z rytmem dnia, by w piątek zamienić się w niebieskie ptaki i robić tylko te rzeczy, które kochamy! Dużo ruchu, czas na odpoczynek, warsztaty rozwijające zainteresowania i wiele innych a przede wszystkim mnóstwo radości z bycia razem!

GodzinaAktywność
7:30 – 8:00Czas swobodnej zabawy – dzieci zbierają się w szkole w atmosferze spokoju i radości. Mogą pobawić się, pograć w gry i poczytać książki.
8:00 – 8:20Śniadanie
8:20 – 9:00Poranny krąg – nauczyciel i dzieci dzielą się tym, co dla nich ważne, omawiają dzień i planują aktywności. Jest to okazja do ćwiczenia uważności i porozumienia bez przemocy.
9:00 – 13:00Czas lekcji – w tym czasie odbywają się zajęcia realizujące podstawę programową, nauczyciel wyznacza dzieciom czas przerwy zgodnie z potrzebami. W tym czasie również dzieci z klasy oraz dzieci z grupy terapeutycznej mogą się wzajemnie odwiedzać i uczestniczyć we wspólnych aktywnościach zgodnie z możliwościami.
13:00 – 14:00Obiad i czas wolny
14:00 – 15:00Zajęcia rozwijające uzdolnienia – w tym czasie odbywają się zajęcia z języka angielskiego
i inne zajęcia dodatkowe.
15:00 – 15:20Podwieczorek i czas wolny
15:20 – 17:00Zajęcia rozwijające uzdolnienia – w tym czasie odbywają się zajęcia z języka angielskiego
i inne zajęcia dodatkowe.