Przeskocz do treści
Projekt – „Green Weeks" | Szkoła Saltando

Projekt – „Green Weeks”

Projekt edukacyjny „Green Weeks” jest wynikiem przekonania grona pedagogicznego, iż edukacja dzieci w duchu edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz outdoorowej sprzyja rozwijaniu pełnej harmonii relacji z przyrodą, drugim człowiekiem i samym sobą. Wiedza o stanie klimatu oraz o wpływie człowieka na jego zmiany jest dla nas kluczem do bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć szkołę, w której wraz z uczniami, nauczycielami i ekspertami będziemy odkrywać świat takim, jakim współcześnie jest i jakim może się wkrótce stać.

Zdajemy sobie sprawę, że to od nas, dorosłych, zależy jaką rzeczywistość zastaną dzieci (i mamy tu wiele bardzo pilnych rzeczy do zrobienia), ale też wierzymy, że to właśnie postawa, nawyki i empatia nadchodzącej generacji zdoła wprowadzić cywilizację na kurs bardziej zrównoważonego rozwoju. Temu właśnie celowi służą zajęcia, które w ramach „Green Weeks” realizujemy w szkole Saltando.

Poprzez tę formę nauki i szeroko rozumianej aktywności, dzieci rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu oraz realizują swe zasoby twórcze. Dzięki sytuacjom, w których mogą wykazać się odwagą i pokonywać swe ograniczenia, wzrasta w nich świadomość możliwości podejmowania ryzyka i mierzenia się z wyzwaniami. Zgodnie z ideą swobodnej eksploracji, dzieci mają szansę przeżycia pięknej przygody i zanurzenia się procesie poznawania zgodnie z ideą „flow”. Misją nauczycieli jest tworzenie sprzyjających warunków, w których każde dziecko znajdzie interesujące dla siebie zadania, poszerzy swoją strefę komfortu i świadomość ekologiczną.

Pięć razy w roku szkolnym, nasi Uczniowie uczestniczą w „Green Weeks”, z których każdy dedykowany jest wybranemu tematowi przewodniemu – wszystkie zaplanowane aktywności, począwszy od zajęć w lesie, poprzez wystawę sztuki przyrodniczej a kończąc na ćwiczeniach z uważności, mają na celu wspieranie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych, rozwijanie wiedzy o świecie naturalnym oraz pobudzanie do twórczego myślenia i działania oraz odkrywania siebie jako elementu przyrody.

Aktualności Prywatnej Szkoły Podstawowej Saltando