Przeskocz do treści
Projekt – „Leśni Ludzie" | Szkoła Saltando

Projekt – „Leśni Ludzie”

Projekt Edukacyjny „Leśni Ludzie” jest wynikiem przekonania grona pedagogicznego, iż edukacja dzieci w ramach leśnej szkoły sprzyja rozwijaniu pełnej harmonii relacji z przyrodą, drugim człowiekiem i samym sobą. Poprzez tę formę nauki i szeroko rozumianej aktywności, dzieci rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu oraz realizują swe zasoby twórcze. Dzięki sytuacjom, w których mogą wykazać się odwagą i pokonywać swe ograniczenia, wzrasta w nich świadomość możliwości podejmowania ryzyka i mierzenia się
z wyzwaniami. Zgodnie z ideą swobodnej eksploracji, dzieci mają szansę przeżycia pięknej przygody i zanurzenia się procesie poznawania zgodnie z ideą „flow”. Misją nauczycieli jest tworzenie sprzyjających warunków, w których każde dziecko znajdzie ciekawe dla siebie aktywności, poszerzy swoją strefę komfortu i świadomość ekologiczną.
W okresie ferii pomiędzy podokresami roku szkolnego 2021-2022, dzieci będą uczestniczyły w szeregu tematycznych aktywności wspierających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, rozwijających wiedzę o świecie naturalnym oraz pobudzających do twórczego myślenia i działania oraz odkrywania siebie jako elementu przyrody.